top of page
Windmills on green field

Rüzgar Analizi

macrostatic wind white_6x.png

Genel Bakış

Macrostatic WIND Avrupa standartlarına göre dikdörtgen yapının herbir yüzeyine  etkiyen rüzgar yüklerini detaylıca hesaplayan güvenilir ve kullanıcı dostu bir yazılımdır.

Rüzgar,  zamana bağlı olarak değişim gösteren ve yapılar üzerinde önemli etkisi olan yüklerden biridir. Bu etkiler, WIND ile yapının konumuna, bölgenin meteorolojik verilerine ve  arazi tipine bağlı olarak en doğru şekilde belirlenir.

 

Program, Eurocode 1991-1-4:2005 standardına uygun hesaplamalar yaparak rüzgar bölgelerini otomatik olarak belirleyip ilgili bölgelere karşılık gelen rüzgar yüklerini hesaplar. 

Arayüz

  • Kullanıcı dostu doğası sayesinde farklı yükseklikler için rüzgar yükü hesaplamak WIND ile çok kolay.

  • Bina boyutları ve rüzgar hızı girilmesi gereken parametrelerdir. Ayrıca, arazi tipi programda önceden tanımlı arazi tipleri arasından seçilmelidir.

  • Daha fazla çeşitlendirme için farklı türbülans ve orografi faktörü “Advanced” sekmesiden tanımlanır. Daha fazla bilgi için “Eurocode 1991-1-4”’e bakabilirsiniz.

  • Gerekli bilgiler girildikten sonra “Calculate” düğmesine tıklayarak sonuçları elde edilir.

Sonuçlar

wind1.jpg

Sonuçlar ayrı bir kart içerisinde iki tablo ve binanın şekli olarak sunulur. 

 

Bina şekli rüzgar alanlarına bölünmüştür ve üzerine fare imleci ile gelindiğinde veya dokunmatik cihazda dokunulduğunda tablodaki ilgili sütun işaretlenir.

İki tane tablo olmasının nedeni, 1 m² ve 10 m² alanlara etki eden yüklerin Eurocode 1991-1-4’de bulunan Tablo 7.1’e göre ayrı tablolarda gösterilmesidir.

Sütunlar, yatay boyutları başlıklarda verilecek şekilde farklı rüzgar alanlarına göre ayrılmıştır. Satırlar ise ifade edilen Yükseklik Aralığındaki en yüksek yükü göstermektedir.

wind2.jpg
bottom of page